bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

Spółka realizuje swoje działania zgodnie z:

1. Zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.)
  • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747)
  • ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)
  • Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/250/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim


Opublikował: P R
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: P R
Dokument z dnia: 25.07.2016
Dokument oglądany razy: 622