bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana numeru telefonu

Sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

• Sprawy związane z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, odczytami wodomierzy oraz rozliczeniami za dostawę i odprowadzanie ścieków w Biurze Obsługi Klienta – 77 4127 305
• Sprawy związane z wydawaniem:
- zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków
- warunków przyłączenia
- uzgadnianiem dokumentacji technicznej
zajmuje się Dział Techniczny – 77 4127 305 lub 77 4127 595
• Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej należy zgłaszać pod numer tel. 77 4127 305 lub w dni wolne od pracy oraz w godzinach 15-7 Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne 77 4127 562Opublikował: P R
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: P R
Dokument z dnia: 25.07.2016
Dokument oglądany razy: 956