bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o majątku Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.229.000.00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych ) i dzieli się na 11.229 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) równych udziałów, wynoszących po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.Opublikował: P R
Publikacja dnia: 21.02.2018
Podpisał: P R
Dokument z dnia: 25.07.2016
Dokument oglądany razy: 637