bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31.12.2019r.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.399.204,18zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazał zysk netto w wysokości 141.590,66zł,Opublikował: P R
Publikacja dnia: 07.06.2020
Podpisał: P R
Dokument z dnia: 25.07.2016
Dokument oglądany razy: 702